USVES CONGRESS

Yazım Yayın İlkeleri

Bildiri özetlerinde en az 100, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe Özet (çalışmanın tanımı ,çalışmanın amacı, kapsamı , yöntemi ve varsa sonucu ), 3-5 kelimelik Türkçe anahtar kelimeler ile Türkçe başlık ile isteğe bağlı İngilizce başlık,özet ve  anahtar kelime yer almalıdır.

Bildiri tam metinlerinde sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:


Kâğıt Boyutu: A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk: 3 cm

Alt Kenar Boşluk: 3 cm

Sol Kenar Boşluk: 3 cm

Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto

Paragraf Aralığı: 6 nk 

Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda tek

 

ESER GÖNDERİM ŞARTLARI

* Her katılımcı daha önce sergilenmemiş en fazla 2 eserle başvuru yapabilir.

* Sempozyuma kişisel sergi ile de katılım sağlanabilir.

* Usves kapsamında düzenlenecek karma sergiye tüm sanat disiplinlerinden katılım sağlanabilir.

* Kullanılacak teknik ve malzemede bir sınırlama yoktur.

* Her çalışmanın arka yüzüne; katılımcının adı, iletişim adresi ve eserin künyesi yazılmalıdır.

* Eserin görseli 300 DPI çözünürlükte JPEG formatında olmalı ve uzun kenarı 100 cm.yi geçmemelidir.

* Kabul edilen eserlerin gönderim ve iade masrafları sanatçıya aittir.

* Eserlerin şovalede sergilenmeye hazır olarak gönderilmeleri gerekmektedir.

* Eserlerin sempozyuma gönderilmesi esnasında, sempozyum sonrası geri gönderimlerinde ve sergi esnasında gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen oluşabilecek kayıp ve hasarlardan sempozyum düzenleme kurulu ve küratörler sorumlu değildir.

* Katılan her sanatçıya katılım belgesi verilecek ve sempozyum sonrasında bir e-katalog hazırlanacaktır.

* Sempozyum bitiş tarihinden sonraki iki (2) hafta içinde eserlerin iadesi yapılacaktır.

Sergi eserlerinin gönderileceği son tarih: 20.02.2020

Sergi eserlerinin gönderileceği adres: The Green Park Pendik Otel