USVES CONGRESSDeğerli Bilim İnsanları,

Uluslararası Balkan Üniversitesi himayesinde 12-13 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan USVES’e (Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu) sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

USVES (Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu), akademik kaygıların ön planda olduğu ve bunlardan taviz verilmeden akademiye ve bilim insanlarının  çalışmalarına, sempozyumda oluşacak etkileşimlerle üst düzeyde katkı sağlamayı  amaçlayan bir kongredir.

USVES’te bildiriler Türkçe ve İngilizce yazılıp sunulabilecek olup katılımcıların sunumlarını 15 dakikada gerçekleştirmeleri öngörülmektedir. Bununla beraber bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirmeye tabi tutulacak ve kabul edilen bildiriler Isbn’li olarak Özet Kitapçığı’nda yayımlanacaktır.

Sempozyum sonrasında, kongrede sunulmuş olan bildirilerin tam metinleri yazarın isteği doğrultusunda, Tam Metin Kitabı'nda ISBN'li olarak ya da hakem süreçleri tamamlandıktan sonra isimleri belirlenmiş olan uluslararası hakemli dergilerde ücretsiz olarak yayımlanabilecektir. Usves akademik teşvik hariç tüm akademik yükseltme ve doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

Sempozyum kapsamında; Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, Filoloji, Güzel Sanatlar, Sağlık ve Spor Bilimleri, Hukuk, İlahiyat ve sosyal bilimlerin diğer alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

Sempozyum kapsamında ayrıca poster sunumlara ve karma sergiye de yer verilecektir.

Sempozyuma, ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, yöneticiler, bilim uzmanları, öğretmenler, sivil toplum temsilcileri, öğrenciler, davetlidir.

USVES’te görüşmek dileğiyle...

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç

15/12/2021

Bildiri Özeti Gönderme Bitiş

06/03/2022

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

07/03/2022

Sempozyum Ödeme Son Tarih.

08/03/2022

Sempozyum Programının İlanı

10/03/2022

Sempozyum Başlangıç

12/03/2022

Sempozyum Bitiş

13/03/2022

Tam Metin Gönderme Başlangıç

14/03/2022

Tam Metin Gönderme Bitiş

18/03/2022

Dergi Seçimi Başlangıç

14/03/2022

Dergi Seçimi Bitiş

18/03/2022

ONUR KONUKLARI

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

Dr. Refide Şaini

Uluslararası Balkan Üniversitesi

Dr. Adile Nezerova

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Enstitüsü

Doç. Dr. Tülay Çulha

Kocaeli Üniversitesi


Şenay Devi

Kepler Collage Türkiye


Dr. Seyhan Murtezan

Uluslararası Balkan Üniversitesi


Doç. Dr. Gulayhan Aqtay

Poznań Adam Mickiewicz Üniversitesi

SPONSORLAR